Perspectiefnota 2021
portal

Financiën

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

tekort 2020 dekken uit buffer

9.903

gemeentefonds

149

-287

-613

-390

-496

onroerende zaak belastingen

49

-139

-256

-287

-287

overige algemene dekkingsmiddelen

160

80

360

500

500

neutrale wijzigingen

-3.170

-3.463

-3.501

-3.668

-3.854

Eindtotaal

7.091

-3.809

-4.010

-3.845

-4.137

Lasten & baten

Lasten

41.188.822

4,2 %

Baten

500.299.279

51,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06