Perspectiefnota 2021
portal

Onderwijs, sport en cultuur

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

actualisatie onderwijshuisvesting

-60

-163

48

-1.040

-1.296

integraal onderwijshuisvestingsplan: Meergronden

-867

-867

-1.215

btw op sport

400

400

400

400

400

leerlingenvervoer

-250

-250

-250

-250

-250

verhuurinkomsten sportaccommodaties

120

120

120

120

120

taakmutatie brede scholen

-7

-7

-7

-7

-7

aanvulling cultuurfonds

-200

-200

neutrale wijzigingen

1.570

1.677

1.687

1.710

1.710

Eindtotaal

1.573

1.577

1.131

66

-538

Lasten & baten

Lasten

96.679.961

9,8 %

Baten

38.506.920

4,0 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06