Perspectiefnota 2021
portal

Bedrijfsvoering

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

op orde brengen archief

-623

-1.592

-1.456

-985

-985

structurele financiering privacy functie

-370

-370

-370

-370

terugdraaien bezuiniging op ICT

-500

-500

-500

-500

-500

subsidiebeheer en strategisch advies

-105

-105

-105

-105

-105

één wethouder minder

105

105

105

105

105

neutrale wijzigingen

1.196

1.379

1.371

1.365

1.365

Eindtotaal

73

-1.084

-955

-490

-490

Lasten & baten

Lasten

67.990.149

6,9 %

Baten

1.478.754

0,2 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06