Perspectiefnota 2021
portal

Financiën

Totaalbegroting

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

41.188.822

4,2 %

Baten

500.299.279

51,8 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06