Perspectiefnota 2021
portal

Bedrijfsvoering

Totaalbegroting

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

67.990.149

6,9 %

Baten

1.478.754

0,2 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06