Perspectiefnota 2021
portal

Bestuur, inwoners en economie

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

burgerzaken

-339

-269

-414

-414

-414

verlagen budget digitale stad

200

200

200

één wethouder minder

95

95

95

95

95

neutrale wijzigingen

-298

-350

-372

-409

-409

Eindtotaal

-342

-324

-491

-728

-728

Lasten & baten

Lasten

27.388.294

2,8 %

Baten

6.425.074

0,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06