Perspectiefnota 2021
portal

Ruimte en wonen

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

leegstand Alnovum

-85

participatie gebiedsontwikkeling

-750

-750

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

-413

-350

-350

-350

neutrale wijzigingen

542

502

502

502

502

Eindtotaal

-293

-661

152

152

152

Lasten & baten

Lasten

225.028.707

22,8 %

Baten

218.169.652

22,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06