Perspectiefnota 2021
portal

Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit

Mutatiebegroting

In dit programma zijn de effecten van de coronapandemie niet meegenomen. Dit komt doordat we nu nog geen goed beeld hebben van deze effecten. Ook is onduidelijk hoe lang de landelijke maatregelen nog voortduren. We signaleren nu in elk geval al wel de volgende ontwikkelingen:

  • Het aantal aanvragen voor levensonderhoud ligt al 60% hoger dan vorig jaar en hiervoor moet extra capaciteit worden ingezet; de kosten hiervan worden (achteraf) door het Rijk vergoed;
  • het aantal aanvragen voor het levensonderhoud van zelfstandigen neemt enorm toe (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandigen - Tozo); de kosten worden (achteraf) door het Rijk vergoed;
  • Er komt nog een regeling voor flexwerkers waarbij nog onduidelijk is of deze door de gemeente of het UWV zal worden uitgevoerd;
  • Bij de BUIG lopen we het risico dat het budget naar beneden wordt bijgesteld omdat het beroep op de bijstand in 2019 is afgenomen. Corona zorgt nu voor een toename. Hierover wordt vanuit de brancheorganisaties overleg gevoerd met het ministerie. Het doel hierbij is om de bestaande systematiek aan te passen omdat veel gemeenten in de problemen gaan komen.

We hebben de begroting wel aangepast voor de kosten van de Tozo. Op basis van het aantal aanvragen in de maand maart en een prognose van het Zelfstandigenloket (ZLF), die de regeling uitvoert, hebben we de verwachte kosten tot 1 juni meegenomen.

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

actualisatie BUIG

armoede en schulden

297

bijzondere bijstand

200

individuele inkomenstoeslag

-150

-150

-150

-150

-150

Voortzetten samenwerking 'Baangericht'

-300

-200

-200

-200

neutrale wijzigingen

-153

-124

-122

-122

-122

Eindtotaal

194

-574

-472

-472

-472

Lasten & baten

Lasten

139.591.893

14,2 %

Baten

92.927.698

9,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06