Perspectiefnota 2021
portal

Zorg en welzijn

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

gehandicaptenvoorzieningen

-423

-630

-733

-836

-939

Wmo ondersteuningsarrangementen

-873

-1.649

-2.219

-2.254

-2.310

jeugdhulp

-4.901

-7.132

-8.175

-8.490

-8.761

bezuiniging doorontwikkeling wijkteams

crisisopvang gezinnen en personen

-80

-80

-80

-80

-80

aanpak woonoverlast

-275

-275

neutrale wijzigingen

29

-100

-100

-90

-90

Eindtotaal

-6.523

-9.866

-11.307

-11.750

-12.180

Overige onderwerpen sociaal domein

Lasten & baten

Lasten

221.671.028

22,5 %

Baten

6.534.511

0,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06