Perspectiefnota 2021
portal

Veiligheid

Mutatiebegroting

bedragen x € 1.000

omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

vervanging en continuering cameratoezicht

-191

-191

-191

neutrale wijzigingen

141

141

141

141

141

Eindtotaal

141

141

-50

-50

-50

Lasten & baten

Lasten

20.336.178

2,1 %

Baten

793.000

0,1 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06