Perspectiefnota 2021
portal

Zorg en welzijn

Totaalbegroting

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

221.671.028

22,5 %

Baten

6.534.511

0,7 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06