Perspectiefnota 2021
portal

Ruimte en wonen

Totaalbegroting

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

225.028.707

22,8 %

Baten

218.169.652

22,6 %

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 05/27/2020 08:14:27 met de export van 05/27/2020 08:08:06